Jak co rok zgromadzi kilkunastu prelegentów i ponad 300 uczestników

Połączy ekonomistów, prawników, sędziów upadłościowych i restrukturyzacyjnych, finansistów, sektor bankowy, inwestorów oraz wszystkich zainteresowanych tematyką prawa dot. niewypłacalności

Po raz 12. Merytoryczna i praktyczna wiedza. Panele: legislacyjny, prawno-ekonomiczny, sędziowski.

INSO 2020

XII Kongres Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego

Warszawa,
już wkrótce szczegóły

INSO INSO INSO

W  listopadzie 2020 r. w Warszawie odbędzie się XII Kongres Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego INSO 2020, organizowany przez INSO –  Sekcję Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Instytutu Allerhanda.

Kongres będzie zarówno ważnym forum dyskusji przedstawicieli świata nauki oraz środowiska praktyków prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, jak również okazją do podsumowania wniosków z praktyki stosowania instytucji postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, po ponad trzech latach obowiązywania nowych regulacji. W Kongresie rokrocznie uczestniczy wielu adwokatów, radców prawnych, doradców restrukturyzacyjnych oraz innych prawników i ekonomistów – zarówno teoretyków, jak i praktyków, a zeszłoroczna frekwencja wyniosła ok. 330 osób.

Miejsce konferencji

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Sala Pod Kopułą – Plac Trzech Krzyży 3/5,
00-507 Warszawa

Mapa

Podczas konferencji poruszone zostaną aktualne tendencje nie tylko w orzecznictwie (panel sędziowski), ale i w zakresie planowanych zmian w upadłości konsumenckiej (panel legislacyjny).

Panel legislacyjny

tematyka: Jawność postępowań upadłościowych I restrukturyzacyjnych – Krajowy Rejestr Zadłużonych

Moderator prof. Aleksander Jerzy Witosz

Panel praktyczny

tematyka: Rola inwestora w upadłości

Moderator r.pr. dor. res. Karol Tatara

Panel sędziowski

tematyka: Przyjęcie układu na zgromadzeniu wierzycieli i rozpoznanie układu przez Sąd (kazus: Ruch S.A.)

Moderator SSR Janusz Płoch

INSO

sędzowie, adwokaci, radcowie prawni, doradcy gospodarczy, syndycy

INSO

urzędnicy publiczni, reprezentanci organizacji i zrzeszeń gospodarczych

INSO

przedstawiciele świata nauki, analitycy

INSO2019

INSO

przedstawiciele instytucji finansowych, przedstawiciele regulatorów i nadzorców rynku

INSO

właściciele i kadra zarządzająca spółek prawa handlowego, inwestorzy

INSO

reprezentanci organizacji pozarządowych

INSO Certyfikat uczestnictwa
  • Praktyczna i merytoryczna wiedza
  • Agenda w postaci aktywnych paneli dyskusyjnych
  • Zespół ekspertów sądowych, ekonomicznych, finansowych i akademickich z wiodących ośrodków naukowych
  • Omówienie bieżącej legislacji i przewidywanych zmian na przyszłość
  • Możliwość networkingu
  • Certyfikat uczestnictwa

Agenda

Godziny Paneliści/Tematyka
9.00

Rejestracja uczestników Kongresu

9.45

Otwarcie Kongresu INSO 2019

10.00

Panel legislacyjny – tematyka: Jawność postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych – Krajowy Rejestr Zadłużonych

Paneliści:

1. Prof. Aleksander Jerzy Witosz
2. Sędzia prof. Anna Hrycaj
3. Mec. Paweł Kuglarz
4. Mec. Bartosz Sierakowski

5. Jerzy Sławek – dziekan KIDR, dor. res.
6. Sędzia dr Paweł Janda

11.45

Przerwa kawowa

12.00

Panel praktyczny: Rola inwestora w upadłości

Paneliści:

1. Dyr. Anna Markowska – mBank S.A.
2. Michał Lewczuk – PwC
3. Marcin Kubiczek –  dor. res., biegły sądowy
4. Mec. Magdalena Pyzik-Waląg – adw., dor. res. – Weil, Gotshal & Manges
5. Mec. Karol Tatara – r.pr. dor. res.

14.00

Przerwa obiadowa i networking

15.00

Panel sędziowski: Przyjęcie układu na zgromadzeniu wierzycieli i rozpoznanie układu przez Sąd

Paneliści:

1. Sędzia Janusz Płoch
2. Sędzia Monika Gajdzińska-Sudomir
3. Sędzia Jarosław Horobiowski
4. Sędzia Gizela Jamróz
5. Sędzia dr Piotr Stanisławiszyn
6. Sędzia Andrzej Sobieszczański

17.15

Podsumowanie Kongresu

20.00

Uroczysta Gala, która odbędzie się w Sali Olimp na X piętrze hotelu Mercure Warszawa Grand przy ul. Kruczej 28.

Podczas Gali zostanie wręczona nagroda im. Prof. Maurycego Allerhanda za wybitne osiągnięcia na polu łączenia prawa i ekonomii.

Prelegenci

Aleksander Jerzy Witosz

Prof.

Aleksander Jerzy Witosz

Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, kierownik Katedry Prawa i Ubezpieczeń. Autor komentarzy do Prawa upadłościowego i Prawa restrukturyzacyjnego, uznany i ceniony naukowiec w powyższych dziedzinach.

Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, kierownik Katedry Prawa i Ubezpieczeń. Autor komentarzy do Prawa upadłościowego i Prawa restrukturyzacyjnego, uznany i ceniony naukowiec w powyższych dziedzinach.

Prof.

Aleksander Jerzy Witosz
Anna Hrycaj

SSO Prof.

Anna Hrycaj

Prawnik, wykładowca Uczelni Łazarskiego, dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Sędzia XXVI Wydziału Gospodarczego Sądu Okręgowego w Warszawie.

Prawnik, wykładowca Uczelni Łazarskiego, dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Sędzia XXVI Wydziału Gospodarczego Sądu Okręgowego w Warszawie.

SSO Prof.

Anna Hrycaj
Paweł Kuglarz

r.pr.

Paweł Kuglarz

Radca prawny, Wiceprzewodniczący Sekcji Prawa Upadłościowego IA. Członek Rady INSOL Europe.

Radca prawny, Wiceprzewodniczący Sekcji Prawa Upadłościowego IA. Członek Rady INSOL Europe.

r.pr.

Paweł Kuglarz
Bartosz Sierakowski

r.pr.

Bartosz Sierakowski

Radca prawny i doradca restrukturyzacyjny, Wspólnik w Kancelarii Zimmerman i Wspólnicy, a także Wiceprezes Zarządu w Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A.

Radca prawny i doradca restrukturyzacyjny, Wspólnik w Kancelarii Zimmerman i Wspólnicy, a także Wiceprezes Zarządu w Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A.

r.pr.

Bartosz Sierakowski
Paweł Janda

SSR dr

Paweł Janda

Sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie, kierownik sekcji ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych. Doktor nauk prawnych. Adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wykładowca Krajowej Szkoły Sędziów i Prokuratorów. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w tym Komentarza do Prawa Upadłościowego.

Sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie, kierownik sekcji ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych. Doktor nauk prawnych. Adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wykładowca Krajowej Szkoły Sędziów i Prokuratorów. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w tym Komentarza do Prawa Upadłościowego.

SSR dr

Paweł Janda
Jerzy Sławek

dor. res.

Jerzy Sławek

Dziekan Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych

Dziekan Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych

dor. res.

Jerzy Sławek

dyr.

Anna Markowska

Dyrektor w Departamencie Restrukturyzacji i Windykacji mBank S.A.

Dyrektor w Departamencie Restrukturyzacji i Windykacji mBank S.A.

dyr.

Anna Markowska

dor. res.

Marcin Kubiczek

Doradca restrukturyzacyjny, biegły sądowy oraz biegły skarbowy na obszarze właściwości Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.

Doradca restrukturyzacyjny, biegły sądowy oraz biegły skarbowy na obszarze właściwości Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.

dor. res.

Marcin Kubiczek

adw.

Magdalena Pyzik-Waląg

Adwokat, doradca restrukturyzacyjny, członek Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych oraz counsel w departamencie korporacyjnym warszawskiego biura Weil kierująca praktyką restrukturyzacji i upadłości. Rekomendowana w rankingu The Legal 500 w dziedzinie restrukturyzacji i upadłości.

Adwokat, doradca restrukturyzacyjny, członek Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych oraz counsel w departamencie korporacyjnym warszawskiego biura Weil kierująca praktyką restrukturyzacji i upadłości. Rekomendowana w rankingu The Legal 500 w dziedzinie restrukturyzacji i upadłości.

adw.

Magdalena Pyzik-Waląg

dyr.

Michał Lewczuk

Dyrektor w zespole ds. finansowania i restrukturyzacji PwC. Ekspert z ponad 10-letnim doświadczeniem w różnorodnych transakcjach, projektach inwestycyjnych i strategicznym doradztwie finansowym dla największych polskich przedsiębiorstw, w doradztwie dla banków i innych wierzycieli, a także dla inwestorów aktywnych w CEE. Doradca przy projektach o łącznej wartości ponad 15 mld PLN

Dyrektor w zespole ds. finansowania i restrukturyzacji PwC. Ekspert z ponad 10-letnim doświadczeniem w różnorodnych transakcjach, projektach inwestycyjnych i strategicznym doradztwie finansowym dla największych polskich przedsiębiorstw, w doradztwie dla banków i innych wierzycieli, a także dla inwestorów aktywnych w CEE. Doradca przy projektach o łącznej wartości ponad 15 mld PLN

dyr.

Michał Lewczuk

r.pr. dor. res

Karol Tatara

Radca prawny oraz doradca restrukturyzacyjny, Wiceprzewodniczący Sekcji Prawa Upadłościowego IA, członek INSOL Europe. Ekspert zewnętrzny wchodzący w skład Zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości do opracowania projektu zmian przepisów w zakresie upadłości konsumenckiej.

Radca prawny oraz doradca restrukturyzacyjny, Wiceprzewodniczący Sekcji Prawa Upadłościowego IA, członek INSOL Europe. Ekspert zewnętrzny wchodzący w skład Zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości do opracowania projektu zmian przepisów w zakresie upadłości konsumenckiej.

r.pr. dor. res

Karol Tatara

SSR

Janusz Płoch

Przewodniczący VIII Wydziału Gospodarczego dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie.

Przewodniczący VIII Wydziału Gospodarczego dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie.

SSR

Janusz Płoch

SSR

Monika Gajdzińska-Sudomir

Sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie.

Sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie.

SSR

Monika Gajdzińska-Sudomir

SSR

Jarosław Horobiowski

Przewodniczący VIII Wydziału Gospodarczego dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu.

Przewodniczący VIII Wydziału Gospodarczego dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu.

SSR

Jarosław Horobiowski

SSR

Gizela Jamróz

Przewodnicząca XII Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego w Gliwicach.

Przewodnicząca XII Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego w Gliwicach.

SSR

Gizela Jamróz

SSR

Piotr Stanisławiszyn

Doktor nauk prawnych; adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, pełniący obowiązki kierownika Zakładu Prawa Finansowego; sędzia sądu rejonowego; współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia Prawa Finansowego "Aureus" w Opolu; autor blisko 90 publikacji z zakresu prawa bankowego, podatkowego i finansów publicznych

Doktor nauk prawnych; adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, pełniący obowiązki kierownika Zakładu Prawa Finansowego; sędzia sądu rejonowego; współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia Prawa Finansowego "Aureus" w Opolu; autor blisko 90 publikacji z zakresu prawa bankowego, podatkowego i finansów publicznych

SSR

Piotr Stanisławiszyn

SSO

Andrzej Sobieszczański

Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy, specjalista w zakresie spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych

Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy, specjalista w zakresie spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych

SSO

Andrzej Sobieszczański

O nas

INSO

INSO – Sekcja Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Instytutu Allerhanda 

Inso – Sekcja Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Instytutu Allerhanda powstała jako kontynuator Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda w 2010 r. i zajmuje się interdyscyplinarnymi badaniami nad prawem upadłościowym oraz restrukturyzacyjnym, szeroko osadzając je w kontekście ekonomicznym.
Sekcja skupia teoretyków i praktyków powyższych dziedzin prawa, oraz promuje młodszych przedstawicieli zawodów prawniczych i ekonomicznych, którzy swoją przyszłość zawodową łączą z prawem związanym z niewypłacalnością.

Prezydium sekcji:

Sędzia dr Paweł Janda – Przewodniczący Sekcji INSO

r.pr.  d.r. Karol Tatara – Wiceprzewodniczący

r.pr. Paweł Kuglarz – Wiceprzewodniczący

Sędzia dr Piotr Stanisławiszyn – Członek Prezydium

Tomasz Musiał – Członek Prezydium

k.d.r. Marcin Kubiczek – Członek Prezydium

adw. d.r. Magdalena Pyzik-Waląg, LL.M. – Członek Prezydium

adw. Mariusz Purgał – Członek Prezydium

d.r. Ivan Smanio – Sekretarz

Mateusz Kaliński, LL.M. – Sekretarz

adw. Alicja Sobota – Sekretarz

 

Partnerzy

Partner strategiczny
Partner organizacyjny
Patronat
Patronat medialny