Jak co rok zgromadzi kilkunastu prelegentów i ponad 300 uczestników

Połączy ekonomistów, prawników, sędziów upadłościowych i restrukturyzacyjnych, finansistów, sektor bankowy, inwestorów oraz wszystkich zainteresowanych tematyką prawa dot. niewypłacalności

Po raz 13. merytoryczna i praktyczna wiedza. Panele: legislacyjny, prawno-ekonomiczny, sędziowski.

INSO 2021

XIII Kongres Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego On-line

5 listopada 2021

Rejestracja już dostępna

W dniu 5 listopada 2021 r. w Warszawie odbędzie się XIII Kongres On-line Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego INSO 2021, organizowany przez INSO – Sekcję Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Instytutu Allerhanda.

Kongres będzie zarówno ważnym forum dyskusji przedstawicieli świata nauki oraz środowiska praktyków prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, jak również okazją do podsumowania wniosków z praktyki stosowania instytucji postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. W Kongresie rokrocznie uczestniczy wielu adwokatów, radców prawnych, doradców restrukturyzacyjnych oraz innych prawników i ekonomistów – zarówno teoretyków, jak i praktyków, a zeszłoroczna frekwencja wyniosła ponad 300 osób.

Miejsce konferencji
kongres on-line

Panel legislacyjny

tematyka: Wdrożenie Dyrektywy Drugiej Szansy

Panel praktyczny

tematyka: Aspekty podatkowe bezskuteczności i polityka wierzyciela publicznoprawnego

Panel sędziowski

tematyka: Krajowy Rejestr Zadłużonych

INSO

sędzowie, adwokaci, radcowie prawni, doradcy gospodarczy, syndycy

INSO

urzędnicy publiczni, reprezentanci organizacji i zrzeszeń gospodarczych

INSO

przedstawiciele świata nauki, analitycy

INSO2019

INSO

przedstawiciele instytucji finansowych, przedstawiciele regulatorów i nadzorców rynku

INSO

właściciele i kadra zarządzająca spółek prawa handlowego, inwestorzy

INSO

reprezentanci organizacji pozarządowych

INSO Certyfikat uczestnictwa
  • Praktyczna i merytoryczna wiedza
  • Agenda w postaci aktywnych paneli dyskusyjnych
  • Zespół ekspertów sądowych, ekonomicznych, finansowych i akademickich z wiodących ośrodków naukowych
  • Omówienie bieżącej legislacji i przewidywanych zmian na przyszłość
  • Możliwość networkingu
  • Certyfikat uczestnictwa

Agenda

Godziny Paneliści/Tematyka
10:00 Panel legislacyjny – wdrożenie Dyrektywy Drugiej Szansy – co z uproszczonym postępowaniem restrukturyzacyjnym?
12:00 Panel praktyczny – podatkowe aspekty skutków bezskuteczności czynności prawnych oraz polityka wierzyciela publicznoprawnego w postępowaniu restrukturyzacyjnym
14:00 Panel sędziowski – Krajowy Rejestr Zadłużonych – perspektywa wdrożenia 1 grudnia 2021 r.
16:30 Wręczenie Nagrody im. Prof. Maurycego Allerhanda za wybitne osiągnięcia na polu łączenia prawa i ekonomii

Prelegenci

Karolina Ochocińska

r.pr., dr

Karolina Ochocińska

Associate w Dziale Restrukturyzacji i Upadłości Kancelarii Rymarz Zdort, radca prawny, doktor nauk prawnych. Autor publikacji z zakresu prawa upadłościowego

Associate w Dziale Restrukturyzacji i Upadłości Kancelarii Rymarz Zdort, radca prawny, doktor nauk prawnych. Autor publikacji z zakresu prawa upadłościowego

r.pr., dr

Karolina Ochocińska
Karol Tatara

r.pr., k.d.r.

Karol Tatara

Radca Prawny, Kwalifikowany Doradca Restrukturyzacyjny (Licencja Ministra Sprawiedliwości nr 682) absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz School of American Law organizowanej przez The Catholic University of America w Waszyngtonie wraz z WPiA UJ. Specjalizuje się w zakresie prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego. Wiceprzewodniczący INSO – Sekcji Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Instytutu Allerhanda w Krakowie oraz Członek INSOL Europe – międzynarodowej organizacji zrzeszającej praktyków i teoretyków prawa upadłościowego. Prodziekan Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych ds. Legislacji. Kurator spółek prawa handlowego. Ekspert zewnętrzny wchodzący w skład Zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości do opracowania projektu zmian przepisów prawa restrukturyzacyjnego w związku z wdrożeniem Dyrektywy 2019/1023.

Radca Prawny, Kwalifikowany Doradca Restrukturyzacyjny (Licencja Ministra Sprawiedliwości nr 682) absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz School of American Law organizowanej przez The Catholic University of America w Waszyngtonie wraz z WPiA UJ. Specjalizuje się w zakresie prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego. Wiceprzewodniczący INSO – Sekcji Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Instytutu Allerhanda w Krakowie oraz Członek INSOL Europe – międzynarodowej organizacji zrzeszającej praktyków i teoretyków prawa upadłościowego. Prodziekan Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych ds. Legislacji. Kurator spółek prawa handlowego. Ekspert zewnętrzny wchodzący w skład Zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości do opracowania projektu zmian przepisów prawa restrukturyzacyjnego w związku z wdrożeniem Dyrektywy 2019/1023.

r.pr., k.d.r.

Karol Tatara
Emil Szczepanik

Sędzia

Emil Szczepanik

Emil Szczepanik Sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy od 2005 do 2013 r. orzekający w wydziale upadłościowym. Od 2013 r. oddelegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości, Departament Legislacyjny Prawa Cywilnego. Uczestniczył w pracach nad ustawą – Prawo restrukturyzacyjne. W latach 2017 – 2019 r. członek Zespołu Ministra Sprawiedliwości do opracowania propozycji zmian przepisów w zakresie upadłości osób fizycznych; opiekun merytoryczny projektów dotyczących prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego opracowywanych w Ministerstwie Sprawiedliwości; uczestnik prac legislacyjnych nad dyrektywą restrukturyzacyjną i upadłościową. Od maja 2020 – naczelnik Wydziału Nadzoru nad Doradcami Restrukturyzacyjnymi. Reprezentant Ministerstwa Sprawiedliwości w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Regulatorów Upadłości (IAIR) z siedzibą w Londynie oraz w pracach V grupy roboczej UNCITRAL (ONZ) ds. prawa upadłościowego. Członek Judicial Wing w ramach INSOL Europe.

Emil Szczepanik Sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy od 2005 do 2013 r. orzekający w wydziale upadłościowym. Od 2013 r. oddelegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości, Departament Legislacyjny Prawa Cywilnego. Uczestniczył w pracach nad ustawą – Prawo restrukturyzacyjne. W latach 2017 – 2019 r. członek Zespołu Ministra Sprawiedliwości do opracowania propozycji zmian przepisów w zakresie upadłości osób fizycznych; opiekun merytoryczny projektów dotyczących prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego opracowywanych w Ministerstwie Sprawiedliwości; uczestnik prac legislacyjnych nad dyrektywą restrukturyzacyjną i upadłościową. Od maja 2020 – naczelnik Wydziału Nadzoru nad Doradcami Restrukturyzacyjnymi. Reprezentant Ministerstwa Sprawiedliwości w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Regulatorów Upadłości (IAIR) z siedzibą w Londynie oraz w pracach V grupy roboczej UNCITRAL (ONZ) ds. prawa upadłościowego. Członek Judicial Wing w ramach INSOL Europe.

Sędzia

Emil Szczepanik
Anna Markowska

Dyrektor

Anna Markowska

Dyrektor Departamentu Restrukturyzacji Klientów Korporacyjnych, Związek Banków Polskich

Dyrektor Departamentu Restrukturyzacji Klientów Korporacyjnych, Związek Banków Polskich

Dyrektor

Anna Markowska

Marcin Kubiczek

k.d.r.

Kwalifikowany Doradca Restrukturyzacyjny, ekonomista, biegły z zakresu wyceny przedsiębiorstw i niewypłacalności, a także odpowiedzialności karnej menedżerów. Zaangażowany w różnych rolach w szereg postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych spółek z wielu branż. Doradza zarządom spółek giełdowych w zakresie zarządzania kryzysowego. Uczestniczył w inauguracyjnych pre-packach w Polsce; pełnił funkcję nadzorcy sądowego w pierwszym prawomocnie zatwierdzonym układzie w branży OZE. Doradza spółkom giełdowym w zakresie restrukturyzacji i niewypłacalności. Wykładowca Uczelni Łazarskiego w Warszawie z zakresu upadłości oraz restrukturyzacji, prelegent podczas licznych wydarzeń dla menedżerów i przedsiębiorców. Członek American Bankruptcy Institute w Waszyngtonie oraz Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych. Autor licznych artykułów z zakresu restrukturyzacji i upadłości.

Kwalifikowany Doradca Restrukturyzacyjny, ekonomista, biegły z zakresu wyceny przedsiębiorstw i niewypłacalności, a także odpowiedzialności karnej menedżerów. Zaangażowany w różnych rolach w szereg postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych spółek z wielu branż. Doradza zarządom spółek giełdowych w zakresie zarządzania kryzysowego. Uczestniczył w inauguracyjnych pre-packach w Polsce; pełnił funkcję nadzorcy sądowego w pierwszym prawomocnie zatwierdzonym układzie w branży OZE. Doradza spółkom giełdowym w zakresie restrukturyzacji i niewypłacalności. Wykładowca Uczelni Łazarskiego w Warszawie z zakresu upadłości oraz restrukturyzacji, prelegent podczas licznych wydarzeń dla menedżerów i przedsiębiorców. Członek American Bankruptcy Institute w Waszyngtonie oraz Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych. Autor licznych artykułów z zakresu restrukturyzacji i upadłości.

Marcin Kubiczek

k.d.r.

Radomir Szaraniec

d.r., dor. pod.

Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego ukończyłem w 2004 r. W grudniu 2008 r. zdałem egzamin na doradcę podatkowego, zaś na listę doradców podatkowych zostałem wpisany w lutym 2009 r. Po 4 latach, w kwietniu 2013 r. zdałem egzamin na licencję doradcy restrukturyzacyjnego, zaś licencję przyznano mi w dniu 13 czerwca 2013 r.

Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego ukończyłem w 2004 r. W grudniu 2008 r. zdałem egzamin na doradcę podatkowego, zaś na listę doradców podatkowych zostałem wpisany w lutym 2009 r. Po 4 latach, w kwietniu 2013 r. zdałem egzamin na licencję doradcy restrukturyzacyjnego, zaś licencję przyznano mi w dniu 13 czerwca 2013 r.

Radomir Szaraniec

d.r., dor. pod.

Piotr Zawacki

r.pr., dor. pod.

Piotr Zawacki, doradca podatkowy oraz counsel w departamencie podatkowym kancelarii Rymarz Zdort. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim w 2005 roku oraz studia w zakresie prawa angielskiego w Centrum Prawa Angielskiego utworzonym przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z University of Cambridge. Wpis na listę doradców podatkowych uzyskał w roku 2010. Przed rozpoczęciem w 2019 roku współpracy z kancelarią Rymarz Zdort, wcześniej pracował w zespole instytucji finansowych w dwóch firmach audytorskich z Wielkiej Czwórki.

Piotr Zawacki, doradca podatkowy oraz counsel w departamencie podatkowym kancelarii Rymarz Zdort. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim w 2005 roku oraz studia w zakresie prawa angielskiego w Centrum Prawa Angielskiego utworzonym przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z University of Cambridge. Wpis na listę doradców podatkowych uzyskał w roku 2010. Przed rozpoczęciem w 2019 roku współpracy z kancelarią Rymarz Zdort, wcześniej pracował w zespole instytucji finansowych w dwóch firmach audytorskich z Wielkiej Czwórki.

Piotr Zawacki

r.pr., dor. pod.

Arkadiusz Jedynak

Dyr.

Dyrektor Departamentu Poboru Podatków, Ministerstwo Finansów

Dyrektor Departamentu Poboru Podatków, Ministerstwo Finansów

Arkadiusz Jedynak

Dyr.

Piotr Stanisławiszyn

Sędzia dr

dr Piotr Stanisławiszyn Katedra Prawa Gospodarczego i Finansowego INP WPIA Uniwersytet Opolski Stowarzyszenie Prawa Finansowego Aureus w Opolu. Sędzia Sądu Rejonowego w Opolu

dr Piotr Stanisławiszyn Katedra Prawa Gospodarczego i Finansowego INP WPIA Uniwersytet Opolski Stowarzyszenie Prawa Finansowego Aureus w Opolu. Sędzia Sądu Rejonowego w Opolu

Piotr Stanisławiszyn

Sędzia dr

Jarosław Horobiowski

Sędzia

Jarosław Horobiowski

Sędzia

Paweł Kuglarz

r.pr.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1989 r. Uniwersytet w Regensburgu 1989 – 1990. Egzamin sędziowski zdał w 1996 r. Egzamin radcowski zdał w 1999 r. W latach 1993 – 2000 pracował w kancelarii Pünder, Volhard, Weber & Axster. w latach 2000 – 2001 w Clifford Chance. W okresie 2001 – 2012 był partnerem w kancelarii Beiten Burkhardt P. Daszkowski Sp. k. W latach 2013 – 2016 był partnerem Wolf Theiss P. Daszkowski Sp. k. Kolejno w latach 2016 – 2018 był partnerem kancelarii TaylorWessing e|n|w|c E. Stobiecka. Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym, gospodarczym, cywilnym, handlowym, budowlanym, prawie zabezpieczeń kredytowych, w szczególności hipoteki oraz prawie nieruchomości. Zajmuje się rozwiązywaniem sporów i arbitrażem inwestycyjnym.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1989 r. Uniwersytet w Regensburgu 1989 – 1990. Egzamin sędziowski zdał w 1996 r. Egzamin radcowski zdał w 1999 r. W latach 1993 – 2000 pracował w kancelarii Pünder, Volhard, Weber & Axster. w latach 2000 – 2001 w Clifford Chance. W okresie 2001 – 2012 był partnerem w kancelarii Beiten Burkhardt P. Daszkowski Sp. k. W latach 2013 – 2016 był partnerem Wolf Theiss P. Daszkowski Sp. k. Kolejno w latach 2016 – 2018 był partnerem kancelarii TaylorWessing e|n|w|c E. Stobiecka. Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym, gospodarczym, cywilnym, handlowym, budowlanym, prawie zabezpieczeń kredytowych, w szczególności hipoteki oraz prawie nieruchomości. Zajmuje się rozwiązywaniem sporów i arbitrażem inwestycyjnym.

Paweł Kuglarz

r.pr.

Marcin Krzemiński

r.pr., d.r.

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II na kierunkach prawo (2006) oraz prawo kanoniczne (2005). Aplikację radcowską odbył przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Zawód radcy prawnego wykonuje od 2011 r. (numer wpisu WA-8127). Pierwsze doświadczenie zdobywał od 2005 r. w jednej z największych kancelarii w Lublinie, świadcząc pomoc prawną na rzecz syndyków prowadzących postępowania upadłościowe w Lublinie, a następnie wraz z otwarciem własnej kancelarii w Warszawie, obsługiwał postępowania upadłościowe prowadzone głównie w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie. Wraz ze zmianami ustawodawczymi w wykonywaniu zawodu syndyka, po pozytywnym złożeniu egzaminu organizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, dnia 13 maja 2010 r. uzyskał licencję syndyka nr 146 (obecnie licencja doradcy restrukturyzacyjnego). Specjalizuje się w postępowaniach upadłościowych, likwidacyjnych, egzekucyjnych oraz restrukturyzacjach podmiotów gospodarczych oraz w prawie spółek i umów handlowych. Współzałożyciel Instytutu Wycen Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych oraz firmy consultingowej Bankruptcy Investment zajmującej się doradztwem w nabywaniu aktywów zagrożonych (distressed assets).

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II na kierunkach prawo (2006) oraz prawo kanoniczne (2005). Aplikację radcowską odbył przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Zawód radcy prawnego wykonuje od 2011 r. (numer wpisu WA-8127). Pierwsze doświadczenie zdobywał od 2005 r. w jednej z największych kancelarii w Lublinie, świadcząc pomoc prawną na rzecz syndyków prowadzących postępowania upadłościowe w Lublinie, a następnie wraz z otwarciem własnej kancelarii w Warszawie, obsługiwał postępowania upadłościowe prowadzone głównie w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie. Wraz ze zmianami ustawodawczymi w wykonywaniu zawodu syndyka, po pozytywnym złożeniu egzaminu organizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, dnia 13 maja 2010 r. uzyskał licencję syndyka nr 146 (obecnie licencja doradcy restrukturyzacyjnego). Specjalizuje się w postępowaniach upadłościowych, likwidacyjnych, egzekucyjnych oraz restrukturyzacjach podmiotów gospodarczych oraz w prawie spółek i umów handlowych. Współzałożyciel Instytutu Wycen Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych oraz firmy consultingowej Bankruptcy Investment zajmującej się doradztwem w nabywaniu aktywów zagrożonych (distressed assets).

Marcin Krzemiński

r.pr., d.r.

Janusz Janowski

architekt korporacyjny, analityk biznesowy i systemowy z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w informatyzacji procesów biznesowych poboru, zabezpieczeń i egzekucji należności publicznoprawnych oraz cywilnoprawnych realizowanych w administracji publicznej, z wieloletnim doświadczeniem w zakresie pełnienia funkcji organu podatkowego, organu egzekucyjnego oraz sprawowania nadzoru nad tymi organami, kierownik Zespołu Merytorycznego w projekcie Krajowy Rejestr Zadłużonych.

architekt korporacyjny, analityk biznesowy i systemowy z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w informatyzacji procesów biznesowych poboru, zabezpieczeń i egzekucji należności publicznoprawnych oraz cywilnoprawnych realizowanych w administracji publicznej, z wieloletnim doświadczeniem w zakresie pełnienia funkcji organu podatkowego, organu egzekucyjnego oraz sprawowania nadzoru nad tymi organami, kierownik Zespołu Merytorycznego w projekcie Krajowy Rejestr Zadłużonych.

Janusz Janowski

Grzegorz Mróz

Dyr.

prawnik, zastępca dyrektora departamentu IT do spraw zarządzania procesami w Ministerstwie Sprawiedliwości. Nadzoruje prace rozwojowe w obszarze rejestrów i usług sądowych. Od ponad dwudziestu lat zajmuje się usprawnianiem procesów i usług publicznych związanych z zarządzaniem i dochodzeniem należności. Przedstawiciel głównego użytkownika w projekcie Krajowy Rejestr Zadłużonych.

prawnik, zastępca dyrektora departamentu IT do spraw zarządzania procesami w Ministerstwie Sprawiedliwości. Nadzoruje prace rozwojowe w obszarze rejestrów i usług sądowych. Od ponad dwudziestu lat zajmuje się usprawnianiem procesów i usług publicznych związanych z zarządzaniem i dochodzeniem należności. Przedstawiciel głównego użytkownika w projekcie Krajowy Rejestr Zadłużonych.

Grzegorz Mróz

Dyr.

Przemysław Skałecki

Asseco

Przemysław Skałecki

Asseco

O nas

INSO

INSO Sekcja Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Instytutu Allerhanda.

INSO – Sekcja Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Instytutu Allerhanda powstała w 2010 r. i zajmuje się interdyscyplinarnymi badaniami nad prawem upadłościowym oraz restrukturyzacyjnym, szeroko osadzając je w kontekście ekonomicznym. Sekcja skupia teoretyków i praktyków powyższych dziedzin prawa, oraz promuje młodszych przedstawicieli zawodów prawniczych i ekonomicznych, którzy swoją przyszłość zawodową łączą z prawem związanym z niewypłacalnością.

Władze:

adw. dr Paweł Janda – Przewodniczący Sekcji INSO

r.pr., k.d.r. Karol Tatara – Wiceprzewodniczący

r.pr. Paweł Kuglarz – Wiceprzewodniczący

Sędzia dr Piotr Stanisławiszyn – Członek Prezydium

Tomasz Musiał – Członek Prezydium

k.d.r. Marcin Kubiczek – Członek Prezydium

adw. d.r. Magdalena Pyzik-Waląg, LL.M. – Członek Prezydium

adw. Mariusz Purgał – Członek Prezydium

d.r. Ivan Smanio – Sekretarz

Mateusz Kaliński, LL.M. – Sekretarz

adw. Alicja Sobota – Sekretarz

Partnerzy

Partner strategiczny
Patronat
Patronat medialny