Jak co rok zgromadzi kilkunastu prelegentów i ponad 300 uczestników

Połączy ekonomistów, prawników, sędziów upadłościowych i restrukturyzacyjnych, finansistów, sektor bankowy, inwestorów oraz wszystkich zainteresowanych tematyką prawa dot. niewypłacalności

Po raz 12. Merytoryczna i praktyczna wiedza. Panele: legislacyjny, prawno-ekonomiczny, sędziowski.

INSO 2020

XII Kongres Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego On-line

20 listopada, 2020

Rejestracja

W dniu 20 listopada 2020 r. w Warszawie odbędzie się XII Kongres On-line Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego INSO 2020, organizowany przez Inso – Sekcje Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Instytutu Allerhanda.

Kongres będzie zarówno ważnym forum dyskusji przedstawicieli świata nauki oraz środowiska praktyków prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, jak również okazją do podsumowania wniosków z praktyki stosowania instytucji postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, po ponad trzech latach obowiązywania nowych regulacji. W Kongresie rokrocznie uczestniczy wielu adwokatów, radców prawnych, doradców restrukturyzacyjnych oraz innych prawników i ekonomistów – zarówno teoretyków, jak i praktyków, a zeszłoroczna frekwencja wyniosła ponad 300 osób.

Miejsce konferencji
kongres on-line

Upadłość i restrukturyzacja a konkurencyjność gospodarki

Panel legislacyjny

tematyka: Usprawnienie procedur restrukturyzacyjnych - Dyrektywa Drugiej Szansy oraz jej implementacja - szansą na poprawienie konkurencyjności gospodarki

Moderator: Adwokat, Doradca Restrukturyzacyjny Magdalena Kasiarz EY Law

Panel praktyczny

tematyka: Restrukturyzacja sądowa czy pozasądowa? która ścieżka restrukturyzacji jest efektywniejsza i bardziej atrakcyjna dla zapewnienia konkurencyjności gospodarki

Moderator: Adwokat, Doradca Restrukturyzacyjny Magdalena Pyzik-Waląg, Rymarz-Zdort

Panel sędziowski

tematyka: Upadłość konsumencka po nowelizacji

Moderator: Sędzia dr Piotr Stanisławiszyn, Sąd Upadłościowy i Restrukturyzacyjny w Opolu, Uniwersytet Opolski

INSO

sędzowie, adwokaci, radcowie prawni, doradcy gospodarczy, syndycy

INSO

urzędnicy publiczni, reprezentanci organizacji i zrzeszeń gospodarczych

INSO

przedstawiciele świata nauki, analitycy

INSO2019

INSO

przedstawiciele instytucji finansowych, przedstawiciele regulatorów i nadzorców rynku

INSO

właściciele i kadra zarządzająca spółek prawa handlowego, inwestorzy

INSO

reprezentanci organizacji pozarządowych

INSO Certyfikat uczestnictwa
  • Praktyczna i merytoryczna wiedza
  • Agenda w postaci aktywnych paneli dyskusyjnych
  • Zespół ekspertów sądowych, ekonomicznych, finansowych i akademickich z wiodących ośrodków naukowych
  • Omówienie bieżącej legislacji i przewidywanych zmian na przyszłość
  • Możliwość networkingu
  • Certyfikat uczestnictwa

Agenda

Godziny Paneliści/Tematyka
9:50 Otwarcie Kongresu
10:00 Panel Legislacyjny - Usprawnienie procedur restrukturyzacyjnych - Dyrektywa Drugiej Szansy oraz jej implementacja - szansą na poprawienie konkurencyjności gospodarki
Magdalena Kasiarz - Adwokat, Doradca restrukturyzacyjny EY Law
Emil Szczepanik - Sędzia, Ministerstwo Sprawiedliwości
Dr Paweł Janda - Sędzia, Sąd Upadłościowy i Restrukturyzacyjny w Rzeszowie, Uniwersytet Rzeszowski
Karol Tatara - Radca Prawny, Kwalifikowany Doradca Restrukturyzacyjny
Paweł Kuglarz - Radca Prawny
Mariusz Purgał - Adwokat, Konieczny Wierzbicki
12:00 Panel Prawno-Ekonomiczny - Restrukturyzacja sądowa czy pozasądowa ?, która ścieżka restrukturyzacji jest efektywniejsza i bardziej atrakcyjna dla zapewnienia konkurencyjności gospodarki ?
Magdalena Pyzik-Waląg - Adwokat, Doradca Restrukturyzacyjny, Rymarz-Zdort
Dr hab. Andrzej Wierciński - Adwokat, Wierciński Kwieciński Baehr,
Marzena Zalewska - Radca Prawny, Agencja Rozwoju Przemysłu
Marcin Kubiczek, Kwalifikowany Doradca Restrukturyzacyjny
Katarzyna Sawaryn-Jakubczak - Radca Prawny, Bank Handlowy w Warszawie SA / Citihandlowy
Mariusz Banaszuk - Prezes Zarządu funduszu Value Quest
14:00 Panel Sędziowski - Praktyczne problemy upadłości konsumenckiej po nowelizacji
dr Piotr Stanisławiszyn - Sędzia, Sąd Upadłościowy i Restrukturyzacyjny w Opolu, Uniwersytet Opolski
Agnieszka Opłotna-Woźniak, Sędzia, Sąd Upadłościowy i Restrukturyzacyjny w Szczecinie
Anna Ludwiczyńska, Sędzia, Sąd Upadłościowy i Restrukturyzacyjny we Wrocławiu
Olga Piskorska-Zybura - Sędzia, Sąd Upadłościowy i Restrukturyzacyjny w Częstochowie
16:30 Wręczenie Nagrody im. Prof. Maurycego Allerhanda za wybitne osiągnięcia na polu łączenia prawa i ekonomii

Prelegenci

Magdalena Kasiarz

Adwokat, Doradca Restrukturyzacyjny

Magdalena Kasiarz

EY Polska, Kancelaria EY Law, Associate Partner, Adwokat, Doradca restrukturyzacyjny Adwokat, doradca restrukturyzacyjny od ponad 15 lat zajmujący się negocjowaniem umów związanych z transakcjami fuzji i przejęć, reorganizacjami i restrukturyzacją zadłużenia.

EY Polska, Kancelaria EY Law, Associate Partner, Adwokat, Doradca restrukturyzacyjny Adwokat, doradca restrukturyzacyjny od ponad 15 lat zajmujący się negocjowaniem umów związanych z transakcjami fuzji i przejęć, reorganizacjami i restrukturyzacją zadłużenia.

Adwokat, Doradca Restrukturyzacyjny

Magdalena Kasiarz
Emil Szczepanik

Sędzia

Emil Szczepanik

Sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy od 2005 do 2013 r. orzekający w wydziale upadłościowym. Od 2013 r. oddelegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości, Departament Legislacyjny Prawa Cywilnego. Uczestniczył w pracach nad ustawą – Prawo restrukturyzacyjne. W latach 2017 – 2019 r. członek Zespołu Ministra Sprawiedliwości do opracowania propozycji zmian przepisów w zakresie upadłości osób fizycznych; opiekun merytoryczny projektów dotyczących prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego opracowywanych w Ministerstwie Sprawiedliwości; uczestnik prac legislacyjnych nad dyrektywą restrukturyzacyjną i upadłościową. Od maja 2020 – naczelnik Wydziału Nadzoru nad Doradcami Restrukturyzacyjnymi.

Sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy od 2005 do 2013 r. orzekający w wydziale upadłościowym. Od 2013 r. oddelegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości, Departament Legislacyjny Prawa Cywilnego. Uczestniczył w pracach nad ustawą – Prawo restrukturyzacyjne. W latach 2017 – 2019 r. członek Zespołu Ministra Sprawiedliwości do opracowania propozycji zmian przepisów w zakresie upadłości osób fizycznych; opiekun merytoryczny projektów dotyczących prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego opracowywanych w Ministerstwie Sprawiedliwości; uczestnik prac legislacyjnych nad dyrektywą restrukturyzacyjną i upadłościową. Od maja 2020 – naczelnik Wydziału Nadzoru nad Doradcami Restrukturyzacyjnymi.

Sędzia

Emil Szczepanik
Dr Paweł Janda

Sędzia

Dr Paweł Janda

Sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Sąd Upadłościowy i Restrukturyzacyjny. Doktor nauk prawnych. Uniwersytet Rzeszowski. Wykładowca Krajowej Szkoły Sędziów i Prokuratorów. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w tym Komentarza do Prawa Upadłościowego

Sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Sąd Upadłościowy i Restrukturyzacyjny. Doktor nauk prawnych. Uniwersytet Rzeszowski. Wykładowca Krajowej Szkoły Sędziów i Prokuratorów. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w tym Komentarza do Prawa Upadłościowego

Sędzia

Dr Paweł Janda
Paweł Kuglarz

Radca Prawny

Paweł Kuglarz

Prowadzi niezależną kancelarie w Krakowie i Warszawie, był partnerem w miedzynarodowych kancelariach Beiten Burkhardt, Wolf Theiss, Taylor Wessing, specjalizuje się w polskim i europejskim prawie upadłościowym oraz prawie nieruchomości, dyr. Szkoły Prawa Austriackiego na UJ, przedstawiciel Polski w Zarzadzie Insol Europe 2015-2018, członek Zarządu Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego 1997-2020, współautor komentarzy upadłość konsumencka wyd. 3 Beck 2020, ustawa o księgach wieczystych i hipotece wyd.4 Beck 2019, upadłość deweloperska Difin 2012, członek zespołu ekspertów przy Ministrze Sprawiedliwości, który przygotował prawo restrukturyzacyjne i nowelizacje prawa upadłościowego w 2015 r.

Prowadzi niezależną kancelarie w Krakowie i Warszawie, był partnerem w miedzynarodowych kancelariach Beiten Burkhardt, Wolf Theiss, Taylor Wessing, specjalizuje się w polskim i europejskim prawie upadłościowym oraz prawie nieruchomości, dyr. Szkoły Prawa Austriackiego na UJ, przedstawiciel Polski w Zarzadzie Insol Europe 2015-2018, członek Zarządu Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego 1997-2020, współautor komentarzy upadłość konsumencka wyd. 3 Beck 2020, ustawa o księgach wieczystych i hipotece wyd.4 Beck 2019, upadłość deweloperska Difin 2012, członek zespołu ekspertów przy Ministrze Sprawiedliwości, który przygotował prawo restrukturyzacyjne i nowelizacje prawa upadłościowego w 2015 r.

Radca Prawny

Paweł Kuglarz
Mariusz Purgał

Adwokat

Mariusz Purgał

Specjalizuje się w doradztwie prawnym i finansowym związanym z zarządzaniem płynnością finansową w sytuacjach nadzwyczajnych, w szczególności z wykorzystaniem instrumentów prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Posiada także szerokie doświadczenie w dziedzinie prawa handlowego. Jego wieloletnie doświadczenie obejmuje w szczególności doradztwo na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (w formie spółek prawa handlowego oraz indywidualnie), syndyków oraz doradców restrukturyzacyjnych. W swojej dotychczasowej pracy zawodowej doradzał m.in. dużym przedsiębiorstwom, w tym spółkom giełdowym

Specjalizuje się w doradztwie prawnym i finansowym związanym z zarządzaniem płynnością finansową w sytuacjach nadzwyczajnych, w szczególności z wykorzystaniem instrumentów prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Posiada także szerokie doświadczenie w dziedzinie prawa handlowego. Jego wieloletnie doświadczenie obejmuje w szczególności doradztwo na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (w formie spółek prawa handlowego oraz indywidualnie), syndyków oraz doradców restrukturyzacyjnych. W swojej dotychczasowej pracy zawodowej doradzał m.in. dużym przedsiębiorstwom, w tym spółkom giełdowym

Adwokat

Mariusz Purgał
Karol Tatara

Radca Prawny, Kwalifikowany Doradca Restrukturyzacyjny

Karol Tatara

Specjalizuje się w zakresie prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego. Doradzał w pierwszej przeprowadzonej w Polsce przygotowanej likwidacji (pre-pack), a także szeregu kolejnych tego rodzaju operacji, które są specjalnością Kancelarii. Specjalizuje się również w najszybszym postępowaniu restrukturyzacyjnym – postępowaniu o zatwierdzenie układu (PZU) oraz uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym. Od 2015 r. otrzymuje indywidualną rekomendację w kategorii prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej, jak również otrzymał rekomendację w międzynarodowym rankingu Who’s Who Legal oraz Chambers Europe 2020. Uczestniczy w procesie legislacyjnym. Prodziekan ds. Legislacji Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych oraz Wiceprzewodniczący Sekcji INSO Instytutu Allerhanda. Prezes Zarządu spółki restrukturyzacyjnej – Alerion sp. z o.o.

Specjalizuje się w zakresie prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego. Doradzał w pierwszej przeprowadzonej w Polsce przygotowanej likwidacji (pre-pack), a także szeregu kolejnych tego rodzaju operacji, które są specjalnością Kancelarii. Specjalizuje się również w najszybszym postępowaniu restrukturyzacyjnym – postępowaniu o zatwierdzenie układu (PZU) oraz uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym. Od 2015 r. otrzymuje indywidualną rekomendację w kategorii prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej, jak również otrzymał rekomendację w międzynarodowym rankingu Who’s Who Legal oraz Chambers Europe 2020. Uczestniczy w procesie legislacyjnym. Prodziekan ds. Legislacji Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych oraz Wiceprzewodniczący Sekcji INSO Instytutu Allerhanda. Prezes Zarządu spółki restrukturyzacyjnej – Alerion sp. z o.o.

Radca Prawny, Kwalifikowany Doradca Restrukturyzacyjny

Karol Tatara

Magdalena Pyzik-Waląg

Adwokat, Doradca Restrukturyzacyjny

Partner w departamencie korporacyjnym kancelarii Rymarz Zdort, gdzie kieruje praktyką restrukturyzacji i upadłości. Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2004 roku. Była stypendystką Duke University w Stanach Zjednoczonych, gdzie ukończyła studia na wydziale prawa, uzyskując tytuł LL.M. W 2008 roku ukończyła aplikację sędziowską w okręgu Sądu Apelacyjnego w Warszawie i w 2009 roku uzyskała wpis na listę adwokatów. Współpracę z kancelarią Rymarz Zdort, wcześniej Weil, Gotshal & Manges - Paweł Rymarz sp.k., rozpoczęła w 2006 roku. Specjalizuje się w prawie upadłościowym, restrukturyzacyjnym i prawie spółek. Ma ponad dziesięcioletnie doświadczenie w obsłudze złożonych transakcji krajowych i międzynarodowych oraz w dziedzinie restrukturyzacji i upadłości, dzięki któremu odgrywała wiodącą rolę w kilku z największych restrukturyzacji w Polsce

Partner w departamencie korporacyjnym kancelarii Rymarz Zdort, gdzie kieruje praktyką restrukturyzacji i upadłości. Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2004 roku. Była stypendystką Duke University w Stanach Zjednoczonych, gdzie ukończyła studia na wydziale prawa, uzyskując tytuł LL.M. W 2008 roku ukończyła aplikację sędziowską w okręgu Sądu Apelacyjnego w Warszawie i w 2009 roku uzyskała wpis na listę adwokatów. Współpracę z kancelarią Rymarz Zdort, wcześniej Weil, Gotshal & Manges - Paweł Rymarz sp.k., rozpoczęła w 2006 roku. Specjalizuje się w prawie upadłościowym, restrukturyzacyjnym i prawie spółek. Ma ponad dziesięcioletnie doświadczenie w obsłudze złożonych transakcji krajowych i międzynarodowych oraz w dziedzinie restrukturyzacji i upadłości, dzięki któremu odgrywała wiodącą rolę w kilku z największych restrukturyzacji w Polsce

Magdalena Pyzik-Waląg

Adwokat, Doradca Restrukturyzacyjny

Andrzej Wierciński

Dr hab., Adwokat

Współzałożyciel i starszy partner w kancelarii WKB. Kieruje zespołem prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Doktor habilitowany nauk prawnych oraz profesor Uniwersytetu SWPS

Współzałożyciel i starszy partner w kancelarii WKB. Kieruje zespołem prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Doktor habilitowany nauk prawnych oraz profesor Uniwersytetu SWPS

Andrzej Wierciński

Dr hab., Adwokat

Katarzyna Sawaryn-Jakubczak

Radca Prawny

Radca Prawny w Pionie Prawnym Banku Handlowego w Warszawie SA, specjalizuje się w skomplikowanych procesach mających na celu odzyskanie wierzytelności, bierze udział w negocjacjach.

Radca Prawny w Pionie Prawnym Banku Handlowego w Warszawie SA, specjalizuje się w skomplikowanych procesach mających na celu odzyskanie wierzytelności, bierze udział w negocjacjach.

Katarzyna Sawaryn-Jakubczak

Radca Prawny

Mariusz Banaszuk

Założyciel i Prezes Zarządu funduszu Value Quest

Inwestor z 30-letnim doświadczeniem. Od 2015 założyciel i prezes zarządu funduszu Value Quest, inwestującego w polskie małe i średnie przedsiębiorstwa zarówno w fazie wzrostu, jak i znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej lub operacyjnej. Do 2015 związany z grupą inwestycyjną Warsaw Equity, gdzie w latach 2007-2015 pełnił funkcję prezesa zarządu oraz partnera zarządzającego. Wcześniej pracował w dziale corporate finance ING Barings oraz Price Waterhouse w Polsce i USA. W latach 1990-1992 pracował dla Uniwersytetu Harvarda i prof. Jeffreya D. Sachs’a zaangażowanych w transformację polskiej gospodarki.

Inwestor z 30-letnim doświadczeniem. Od 2015 założyciel i prezes zarządu funduszu Value Quest, inwestującego w polskie małe i średnie przedsiębiorstwa zarówno w fazie wzrostu, jak i znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej lub operacyjnej. Do 2015 związany z grupą inwestycyjną Warsaw Equity, gdzie w latach 2007-2015 pełnił funkcję prezesa zarządu oraz partnera zarządzającego. Wcześniej pracował w dziale corporate finance ING Barings oraz Price Waterhouse w Polsce i USA. W latach 1990-1992 pracował dla Uniwersytetu Harvarda i prof. Jeffreya D. Sachs’a zaangażowanych w transformację polskiej gospodarki.

Mariusz Banaszuk

Założyciel i Prezes Zarządu funduszu Value Quest

Marzena Zalewska

Dyrektor Biura Zarządzania i Restrukturyzacji Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Radca prawny. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze korporacyjnej, transakcjach typu M&A, procesach restrukturyzacyjnych i upadłościowych oraz nadzorze właścicielskim spółek prawa handlowego, w tym spółek Skarbu Państwa oraz grup kapitałowych. Obecnie Dyrektor Biura Zarządzania i Restrukturyzacji Majątku Skarbu Państwa w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., w ramach którego min. realizowane są zadania związane z programem Polityka Nowej Szansy.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Radca prawny. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze korporacyjnej, transakcjach typu M&A, procesach restrukturyzacyjnych i upadłościowych oraz nadzorze właścicielskim spółek prawa handlowego, w tym spółek Skarbu Państwa oraz grup kapitałowych. Obecnie Dyrektor Biura Zarządzania i Restrukturyzacji Majątku Skarbu Państwa w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., w ramach którego min. realizowane są zadania związane z programem Polityka Nowej Szansy.

Marzena Zalewska

Dyrektor Biura Zarządzania i Restrukturyzacji Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Marcin Kubiczek

Kwalifikowany Doradca Restrukturyzacyjny

Ekonomista, biegły z zakresu wyceny przedsiębiorstw i niewypłacalności, a także odpowiedzialności karnej menedżerów. Zaangażowany w różnych rolach w szereg postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych spółek z wielu branż. D Wykładowca Uczelni Łazarskiego w Warszawie z zakresu upadłości oraz restrukturyzacji, prelegent podczas licznych wydarzeń dla menedżerów i przedsiębiorców. Członek American Bankruptcy Institute w Waszyngtonie oraz Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych. Autor licznych artykułów z zakresu restrukturyzacji i upadłości.

Ekonomista, biegły z zakresu wyceny przedsiębiorstw i niewypłacalności, a także odpowiedzialności karnej menedżerów. Zaangażowany w różnych rolach w szereg postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych spółek z wielu branż. D Wykładowca Uczelni Łazarskiego w Warszawie z zakresu upadłości oraz restrukturyzacji, prelegent podczas licznych wydarzeń dla menedżerów i przedsiębiorców. Członek American Bankruptcy Institute w Waszyngtonie oraz Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych. Autor licznych artykułów z zakresu restrukturyzacji i upadłości.

Marcin Kubiczek

Kwalifikowany Doradca Restrukturyzacyjny

dr Piotr Stanisławiszyn

Sędzia

Sąd Upadłościowy i Restrukturyzacyjny w Opolu, Uniwersytet Opolski.Piotr Stanisławiszyn doktor nauk prawnych (2004), absolwent WPiA Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2001) oraz WE Akademii Ekonomicznej (obecnie UE) w Poznaniu (2002), adiunkt i pełniący obowiązki Kierownika w Zakładzie Prawa Finansowego WPiA Uniwersytetu Opolskiego (2004, 2007–2019), obecnie adiunkt i Kierownik w Katedrze Prawa Gospodarczego i Finansowego INP WPiA Uniwersytetu Opolskiego (2019), sędzia sądu rejonowego (2008), laureat Konkursu im. Kazimierza Kolańczyka na najlepsze prace magisterskie (2002) oraz Konkursu Instytutu Nauk Prawnych PAN i redakcji "Państwa i Prawa" na najlepsze prace doktorskie z dziedziny nauk prawnych (2005), stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2008, 2009), współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia Prawa Finansowego „Aureus” w Opolu (2007), członek prezydium Sekcji INSO Instytutu Allerhanda w Krakowie (2020), autor blisko 100 publikacji z zakresu prawa bankowego, podatkowego i finansów publicznych, uczestnik ponad 100 konferencji i seminariów naukowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym z zakresu finansów i prawa finansowego.

Sąd Upadłościowy i Restrukturyzacyjny w Opolu, Uniwersytet Opolski.Piotr Stanisławiszyn doktor nauk prawnych (2004), absolwent WPiA Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2001) oraz WE Akademii Ekonomicznej (obecnie UE) w Poznaniu (2002), adiunkt i pełniący obowiązki Kierownika w Zakładzie Prawa Finansowego WPiA Uniwersytetu Opolskiego (2004, 2007–2019), obecnie adiunkt i Kierownik w Katedrze Prawa Gospodarczego i Finansowego INP WPiA Uniwersytetu Opolskiego (2019), sędzia sądu rejonowego (2008), laureat Konkursu im. Kazimierza Kolańczyka na najlepsze prace magisterskie (2002) oraz Konkursu Instytutu Nauk Prawnych PAN i redakcji "Państwa i Prawa" na najlepsze prace doktorskie z dziedziny nauk prawnych (2005), stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2008, 2009), współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia Prawa Finansowego „Aureus” w Opolu (2007), członek prezydium Sekcji INSO Instytutu Allerhanda w Krakowie (2020), autor blisko 100 publikacji z zakresu prawa bankowego, podatkowego i finansów publicznych, uczestnik ponad 100 konferencji i seminariów naukowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym z zakresu finansów i prawa finansowego.

dr Piotr Stanisławiszyn

Sędzia

Agnieszka Opłotna-Woźniak

Sędzia

Sąd Upadłościowy i Restrukturyzacyjny w Szczecinie Centrum.Przewodnicząca XII Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie. Orzeka w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych od 2003 r.

Sąd Upadłościowy i Restrukturyzacyjny w Szczecinie Centrum.Przewodnicząca XII Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie. Orzeka w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych od 2003 r.

Agnieszka Opłotna-Woźniak

Sędzia

Anna Ludwiczyńska

Sędzia

Sąd Upadłościowy i Restrukturyzacyjny we Wrocławiu.od 2006 r. sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia‑Fabrycznej we Wrocławiu, wcześniej referendarz sądowy w Krajowym Rejestrze Sądowym; orzekała w Wydziale Gospodarczym Procesowym Krajowego Rejestru Sądowego, aktualnie od 2012 r. w Wydziale do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Delegowana w latach 2007–2009 do Ministerstwa Sprawiedliwości jako główny specjalista w Departamencie Sądów Powszechnych w Wydziale Spraw Gospodarczych; była m.in. członkiem zespołu do spraw realizacji projektu rejestracji spółek w ciągu 24 godzin, powołanego przez Ministra Sprawiedliwości w styczniu 2009 r.

Sąd Upadłościowy i Restrukturyzacyjny we Wrocławiu.od 2006 r. sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia‑Fabrycznej we Wrocławiu, wcześniej referendarz sądowy w Krajowym Rejestrze Sądowym; orzekała w Wydziale Gospodarczym Procesowym Krajowego Rejestru Sądowego, aktualnie od 2012 r. w Wydziale do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Delegowana w latach 2007–2009 do Ministerstwa Sprawiedliwości jako główny specjalista w Departamencie Sądów Powszechnych w Wydziale Spraw Gospodarczych; była m.in. członkiem zespołu do spraw realizacji projektu rejestracji spółek w ciągu 24 godzin, powołanego przez Ministra Sprawiedliwości w styczniu 2009 r.

Anna Ludwiczyńska

Sędzia

Olga Piskorska-Zybura

Sędzia

Sąd Upadłościowy i Restrukturyzacyjny w Częstochowie.Przewodniczący VIII Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Częstochowie. Orzeka w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych od 1992r. Wykładowca na szkoleniach radców prawnych. Współpracuje z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Opolu i Okręgową Radą Adwokacka w Częstochowie prowadząc zajęcia dla aplikantów tych korporacji

Sąd Upadłościowy i Restrukturyzacyjny w Częstochowie.Przewodniczący VIII Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Częstochowie. Orzeka w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych od 1992r. Wykładowca na szkoleniach radców prawnych. Współpracuje z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Opolu i Okręgową Radą Adwokacka w Częstochowie prowadząc zajęcia dla aplikantów tych korporacji

Olga Piskorska-Zybura

Sędzia

O nas

INSO

Inso Sekcja Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Instytutu Allerhanda.

Inso Sekcja Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Instytutu Allerhanda powstała w 2010 r. i zajmuje się interdyscyplinarnymi badaniami nad prawem upadłościowym oraz restrukturyzacyjnym, szeroko osadzając je w kontekście ekonomicznym. Sekcja skupia teoretyków i praktyków powyższych dziedzin prawa, oraz promuje młodszych przedstawicieli zawodów prawniczych i ekonomicznych, którzy swoją przyszłość zawodową łączą z prawem związanym z niewypłacalnością.

Władze:

Sędzia dr Paweł Janda – Przewodniczący Sekcji INSO

r.pr., k.d.r. Karol Tatara – Wiceprzewodniczący

r.pr. Paweł Kuglarz – Wiceprzewodniczący

Sędzia dr Piotr Stanisławiszyn – Członek Prezydium

Tomasz Musiał – Członek Prezydium

k.d.r. Marcin Kubiczek – Członek Prezydium

adw. d.r. Magdalena Pyzik-Waląg, LL.M. – Członek Prezydium

adw. Mariusz Purgał – Członek Prezydium

d.r. Ivan Smanio – Sekretarz

Mateusz Kaliński, LL.M. – Sekretarz

adw. Alicja Sobota – Sekretarz

Partnerzy

Partner strategiczny
Partner organizacyjny
Partner
Patronat
Patronat medialny