Publikacje

Poniżej znajdą Państwo prezentacje prelegentów XII Kongresu Prawa Upadłościowego

Praktyczne aspekty umorzenia postępowania upadłościowego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

Autor: SSR Agnieszka Opłotna-Woźniak

Zatwierdzanie planu restrukturyzacji wbrew sprzeciwowi grupy wierzycieli (art. 11 dyrektywy) (Cross class cram down)

Autor: SSR Emil Szczapanik

Systemy wczesnego ostrzegania (SWO)

Autor: r.pr. Paweł Kuglarz

Wdrożenie Dyrektywy 2019/1023 w kontekście reformy postępowania restrukturyzacyjnego

Autor: r.pr. kdr. Karol Tatara

Która ścieżka restrukturyzacji jest efektywniejsza i bardziej atrakcyjna dla zapewnienia konkurencyjności gospodarki?

Autor: adwokat, dor. res. Magdalena Pyzik-Waląg

POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE WOBEC OSÓB FIZYCZNYCH NIEPROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Autor: SSR Olga Piskorska - Zybura

Wybrane problemy upadłości konsumenckiej po 24 marca 2020 r.

Autor: SSR dr Piotr Stanisławiszyn

Treść postanowienia sądu upadłościowego o ustaleniu planu spłaty w konsumenckim postępowaniu uproszczonym - art. 491 1 ust. 1 pr.u

Autor: SSR Anna Ludwiczyńska

Dyrektywa Drugiej Szansy – podstawowe informacje i zasady

Autor: adwokat, dor. res. Magdalena Kasiarz

Wyniki ankiet zrealizowanych podczas paneli INSO 2020