INSO 2023

15. edycja Kongresu Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego INSO 2023

 

Jak co roku zgromadzi kilkunastu prelegentów i ponad 300 uczestników

INSO 2023

15. edycja Kongresu Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego INSO 2023

 

Tegoroczne wydarzenie będzie skoncentrowane na tematyce „Przedsiębiorca w restrukturyzacji” i obejmie wiele interesujących paneli dyskusyjnych oraz inspirujących momentów.

INSO 2023

15. edycja Kongresu Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego INSO 2023

 

W trakcie Konferencji odbędą się 3 panele dyskusyjne: Panel praktyczny poświęcony problematyce konieczności podwyższania efektywności postępowań restrukturyzacyjnych, Panel sędziowski obejmujący kwestię postępowania restrukturyzacyjnego po zatwierdzeniu układu oraz Panel regulacyjno/legislacyjny skupiający się na tematyce zbycia przedsiębiorstwa w restrukturyzacji – perspektywie krajowej i europejskiej.

  • Praktyczna i merytoryczna wiedza
  • Agenda w postaci aktywnych paneli dyskusyjnych
  • Zespół ekspertów sądowych, ekonomicznych, finansowych i akademickich z wiodących ośrodków naukowych
  • Omówienie bieżącej legislacji i przewidywanych zmian na przyszłość
  • Możliwość networkingu
  • Certyfikat uczestnictwa

AGENDA INSO 2023

Godz. 9:00 – 9:05

Otwarcie Kongresu


Godz. 9:05 – 9:15
20 lat Ustawy Prawo Upadłościowe i Naprawcze – Mec. Paweł Kuglarz, Przedstawiciel Polski w Radzie (Council) INSOL Europe oraz Członek Grupy Ekspertów Komisji Europejskiej ds. harmonizacji prawa upadłościowego


PANEL PRAKTYCZNY – Godz. 09:15 – 12:45

„Skuteczna restrukturyzacja przedsiębiorstw, czyli jak poprawić skuteczność postępowań restrukturyzacyjnych”
(moderator dyskusji Mariusz Grajda – członek Prezydium Sekcji INSO Instytut Allerhanda)

09:15 – 9:30 – Mariusz Grajda – Partner Zarządzający MGW Corporate Consulting Group Wprowadzenie do dyskusji – Raport efektywności postępowań restrukturyzacyjnych


Paneliści:

Jerzy Sławek – Dziekan Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych, Kwalifikowany Doradca Restrukturyzacyjny

SSR dr Piotr Stanisławiszyn Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział Upadłości i Restrukturyzacji

Mec. Bartosz Sokół – Kwalifikowany Doradca Restrukturyzacyjny

Anna Markowska – Dyrektor Departamentu Restrukturyzacji Klientów Korporacyjnych mBank S.A.

Mec. Marzena Zalewska – Dyrektor Pionu Prawnego PERN

Robert Fałkowski – Doradca Restrukturyzacyjny i Zrządzający Funduszem Distressed Assets Bejera Fund

Iwona Tywoniuk – Team Head w Departamencie kredytów Zwiększonego Ryzyka ING Polska

Magdalena Kasiarz – Partner, Adwokat, Doradca restrukturyzacyjny w kancelarii EY Law

Matylda Stasiuk – Partner Zarządzający w Toogether Consulting

Joanna Korzeniewska – Radca Prawny, Dyrektor ds. Prawnych i Administracji w SPAR Sp. z o.o., wcześniej Dyrektor Pionu Prawnego w Grupie Piotr i Paweł Sp. z o.o.)

Część I – Przyczyny niesatysfakcjonującej efektywności postępowań restrukturyzacyjnych

09:30 – 9:45 – Główne powody utrudniające zatwierdzenie układu oraz przyczyny braku wykonania układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym – perspektywa doradców restrukturyzacyjnych

09:45 – 10:00  Czynniki ograniczające możliwość zatwierdzenia układu i jego wykonania z perspektywy sądu restrukturyzacyjnego

10:00 – 10:15 Perspektywa Instytucji Finansowych na problematykę niskiej efektywności postępowań restrukturyzacyjnych. Problematyka finansowania przedsiębiorstw w postępowaniu restrukturyzacyjnym 

10:15 – 10:30 – Ograniczenia praktyczne i ustawowe skutkujące utrudnieniami w zatwierdzeniu i wykonaniu układu z perspektywy Dłużnika

10:30 – 10:45 – Kryzys psychologiczny lidera a efektywność procesu restrukturyzacyjnego

10:45 – 11:15 – Dyskusja

11:15 – 11:30 – Przerwa kawowa

Część II – Jak poprawić efektywność postępowań restrukturyzacyjnych (rekomendacje, postulaty de lege ferenda)

11:30 – 11:40 – Postulaty de lege ferenda z perspektywy doradców restrukturyzacyjnych ułatwiające zawarcie i wykonanie układu

11:40 – 11:50 – Wnioski do zmian legislacyjnych, regulacyjnych i dobrych praktyk ułatwiających proces naprawy i restrukturyzacji przedsiębiorstwa – perspektywa Instytucji Finansowych

11:50 –12:00 – Rekomendacje związane z możliwością skutecznego finansowania przedsiębiorstw w procesie naprawczym i restrukturyzacyjnym

12:00 –12:10 – Kilka uwag o potrzebie zmian na przedpolu restrukturyzacji

12:10 – 12:20 Rekomendacje związane z prowadzeniem praktycznych działań naprawczych skutkujących poprawą sytuacji finansowej przedsiębiorstw w restrukturyzacji i w konsekwencji możliwością wykonania układu

12:20 – 13:00 Dyskusja

13:00 – 14:00Lunch

PANEL REGULACYJNY (LEGISLACYJNY) – Godz. 14:00 – 15:30

„Zbycie przedsiębiorstwa w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Perspektywa krajowa oraz międzynarodowa”
(moderator dyskusji Mec. Karol Tatara – Wiceprzewodniczący Prezydium Sekcji INSO Instytut Allerhanda)

14:00 – 14:15 – Mec. Karol Tatara – Wstęp do dyskusji

14:15 – 14:30 – Sędzia Emil Szczepanik – Z-ca Dyrektora Departamentu Prawa Gospodarczego w Ministerstwie Sprawiedliwości Perspektywa wdrożenia nowelizacji Prawa Restrukturyzacyjnego w szczególności w zakresie implementacji Dyrektywy Drugiej Szansy co do losów sprzedaży przedsiębiorstwa w układzie likwidacyjnym ze skutkiem sprzedaży egzekucyjnej

14:30 – 14:45 – Prof. Aleksander Witosz zbycie przedsiębiorstwa w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, w szczególności na podstawie art. 323 Prawa Restrukturyzacyjnego, w perspektywie ostatniej nowelizacji z 2021. Perspektywa prawno-porównawcza (USA, kraje europejskie)

14:45 – 15:30 Dyskusja

15:30 – 15:45 Przerwa kawowa

PANEL SĘDZIOWSKI – Godz. 15:45 – 16:45

„Układ ….. i co dalej?”
(moderator dyskusji Piotr Stanisławiszyn – Przewodniczący Prezydium Sekcji INSO Instytut Allerhanda)

15:45 – 16:45  Dyskusja poświęcona problematyce czynności sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym po zawarciu układu

Paneliści:

  • SSR Gizela Jamróz (SR Gliwice)
  • SSR Łukasz Grzechnik (SR Warszawa)
  • SSR Łukasz Lipowicz (SR Poznań Stare Miasto)
  • SSR Katarzyna Arciszańska (SR Lublin Wschód)

16:45 – 17:00 Podsumowanie i zakończenie Kongresu – Wiceprzewodniczący Sekcji INSO Karol Tatara

Aktualne informacje o kongresie na profilu Linkedin Sekcji INSO

O nas

INSO Sekcja Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Instytutu Allerhanda.

INSO – Sekcja Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Instytutu Allerhanda powstała w 2010 r. i zajmuje się interdyscyplinarnymi badaniami nad prawem upadłościowym oraz restrukturyzacyjnym, szeroko osadzając je w kontekście ekonomicznym. Sekcja skupia teoretyków i praktyków powyższych dziedzin prawa, oraz promuje młodszych przedstawicieli zawodów prawniczych i ekonomicznych, którzy swoją przyszłość zawodową łączą z prawem związanym z niewypłacalnością.

Prezydium Sekcji INSO

Piotr Stanisławiszyn – Przewodniczący
Karol Tatara – Wiceprzewodniczący ds. Legislacji
Paweł Kuglarz – Wiceprzewodniczący ds. Międzynarodowych
Marcin Kubiczek – Wiceprzewodniczący ds. Edukacji i Szkoleń
Magdalena Pyzik-Waląg – Wiceprzewodnicząca ds. Relacji z Instytucjami Finansowymi
Tomasz Musiał – Członek Prezydium
Mariusz Grajda – Członek Prezydium
Bartosz Sokół – Członek Prezydium
Ivan Smanio – Członek Prezydium
Radomir Szaraniec – Skarbnik
Mateusz Kaliński – Sekretarz

Sponsorzy Strategiczni:

Partnerzy:

 

Partnerzy Medialni:

 

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.