Petycja

List Otwarty

STANOWISKO inso – sekcji prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego Instytutu Allerhanda w sprawie występujących nadużyć w procedurach restrukturyzacyjnych i upadłościowych Wraz z propozycją rozwiązania problemu

 

Instytut Allerhanda - Sekcja Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego (INSO) wyraża głębokie zaniepokojenie obserwowanym na rynku trendem nieetycznych i niezgodnych z prawem praktyk nadużywania instytucji restrukturyzacji. Szczególnie niepokojące jest to, że najczęściej nadużywane jest postępowanie o zatwierdzenie układu, które umożliwia dłużnikowi ochronę przed egzekucją. Zauważamy również niepokojące tendencje do nadużywania instytucji upadłości konsumenckiej, poprzez składanie obietnic łatwego oddłużenia i perspektyw bezproblemowego i krótkiego postępowania, które pozwala na uwolnienie się od długów.

Szczególne zaniepokojenie wzbudza występowanie na rynku pseudo kancelarii prawnych bądź restrukturyzacyjnych, które w zamian za bardzo wysoki poziom wynagrodzenia w ramach nasilonych kampanii marketingowych oferują znaczące oddłużenie (nawet 50%) przy zastosowaniu postępowania restrukturyzacyjnego bądź całkowite umorzenie długów poprzez upadłość konsumencką.

Ze szczególnym ubolewaniem odnotowujemy, iż część doradców restrukturyzacyjnych uczestniczy w tym procederze, przyjmując zlecenia poprowadzenia postępowań restrukturyzacyjnych, w szczególności postępowania o zatwierdzenie układu, które w oczywisty sposób ukierunkowane są na pokrzywdzenie wierzycieli oraz nie licują z etyką zawodu doradcy restrukturyzacyjnego.

W efekcie obserwujemy rosnącą liczbę postępowań restrukturyzacyjnych, a często także wniosków o zatwierdzenie układu, pomimo braku rzeczywistych podstaw do ich złożenia. Niektórzy spośród doradców restrukturyzacyjnych – których udział w postępowaniu jest konieczny – proponują lub wręcz reklamują swoje usługi jako „danie oddechu od komorników” czy też – niepoparte jakąkolwiek szczegółową analizą sytuacji dłużnika obietnice „redukcji zadłużenia” czy też „zmniejszenia rat kredytów”.

Jednocześnie wydziały restrukturyzacji i upadłości w sądach rejonowych zasypywane są dużą ilością wniosków o zatwierdzenie układu, niemających podstaw merytorycznych do ich pozytywnego rozpatrzenia. Znacząco wydłuża to czas niezbędny na ich rozpatrzenie co negatywnie przyczynia się do efektywności postępowań restrukturyzacyjnych.

Ewidentnym motywem stosowania tego procederu jest jedynie wydłużenie okresu ochrony przeciwegzekucyjnej z jednoczesnym wprowadzeniem dłużników w błąd co do możliwości skutecznego ich oddłużenia. Działania te należy zatem jednoznacznie odczytywać jako niezgodne z przepisami prawa i prowadzące do pokrzywdzenia wierzycieli.

Tego typu praktyki powodują, że inni uczestnicy rynku, a w tym dłużnicy, mogą odnieść mylne wrażenie, jakoby restrukturyzacja zawsze się udawała – wystarczy przecież ją rozpocząć poprzez uruchamiane internetowo postępowanie, bez dalszego zainteresowania swoją sytuacją finansową czy przyczynami kłopotów finansowych.

Powyższy klimat prowadzi także do spadku zaufania do doradców restrukturyzacyjnych jako grupy zawodowej oraz również do Sądów, jako organów, które potwierdzają tego typu nadużycia, lub poprzez stosunkowo długie rozpoznawanie spraw z uwagi na ich liczbę – do petryfikacji stanu braku możliwości prowadzenia postępowań egzekucyjnych.

Owe niepokojące sygnały mogłyby zostać w naszej ocenie wyeliminowane, poprzez powołanie formalnego samorządu zawodowego, który mógłby egzekwować odpowiedzialność dyscyplinarną swoich członków. Choć nie jest to jedyne remedium, to jednak wydaje się, że możliwe sankcje zniechęciłyby potencjalnych doradców przed angażowaniem się w nierzetelne doradztwo.

Jednocześnie, Sekcja INSO Instytutu Allerhanda zwraca się z apelem do wszystkich doradców restrukturyzacyjnych o powstrzymanie się od uczestnictwa w opisywanym procederze oraz o szczególną rozwagę przy podejmowaniu decyzji o możliwości obwieszczenia dnia układowego w postępowaniu o zatwierdzenie układu.

Jest to tym bardziej zasadne, iż Sądy mają w aktualnym stanie prawnym skromne możliwości oraz instytucje i narzędzia, aby tego rodzaju nagannym praktykom przeciwdziałać.

Dodatkowo, w ocenie Sekcji INSO niezbędnym jest uruchomienie kampanii społecznej obnażającej i piętnującej pseudo restrukturyzacje bądź upadłości z jednoczesnym informowaniem uczestników rynku o rzeczywistych uwarunkowaniach niezbędnych do przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji przedsiębiorstw lub upadłości.

Sekcja INSO deklaruje również udzielanie wsparcia podmiotom poszkodowanym poprzez nieodpłatne świadczenie porad zmierzających do wystąpienia z roszczeniami odszkodowawczymi bądź kierowaniem zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa. W nieodległej perspektywie uruchomimy dedykowany sposób komunikacji dla wszystkich osób pokrzywdzonych.

Kancelarie restrukturyzacyjne oraz prawne zainteresowane wsparciem pro bono osób pokrzywdzonych, prosimy o kontakt celem uzgodnienia możliwej formy współpracy. Zgłoszenia prosimy kierować pod adres sekcja@inso.org.pl

Zachęcamy do poparcia powyższego Stanowiska, przez wszystkie osoby i podmioty zainteresowane prawidłowym funkcjonowaniem rynku restrukturyzacji i upadłości oraz poprawą efektywności tych postępowań. Udzielenie poparcia jest możliwe na naszej stronie internetowej inso.org.pl

Prezydium Sekcji INSO Sędzia dr Piotr Stanisławiszyn – Przewodniczący r.pr. k.d.r. Karol Tatara – Wiceprzewodniczący ds. Legislacji r.pr. Paweł Kuglarz – Wiceprzewodniczący ds. Międzynarodowych k.d.r. Marcin Kubiczek – Wiceprzewodniczący ds. Edukacji i Szkoleń adw. d.r. Magdalena Pyzik-Waląg, LL.M. – Wiceprzewodnicząca ds. Relacji z Instytucjami Finansowymi Tomasz Musiał – Członek Prezydium Mariusz Grajda – Członek Prezydium k.d.r. Bartosz Sokół – Członek Prezydium dr d.r. Ivan Smanio – Członek Prezydium dor. pod. d.r. Radomir Szaraniec – Skarbnik Mateusz Kaliński, LL.M. – Sekretarz

Podpisz petycję

 

STANOWISKO inso – sekcji prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego Instytutu Allerhanda w sprawie występujących nadużyć w procedurach restrukturyzacyjnych i upadłościowych Wraz z propozycją rozwiązania problemu

91 podpisy

Podpisy

Najnowsze podpisy
91 Ms. Tomasz Niciński Łódź Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Tomasz Niciński cze 10, 2024
90 Mr. Tomasz Pisarski Warszawa Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie kwi 30, 2024
89 Ms. Iwona Ciszyńska Warsaw CMS Cameron McKenna kwi 29, 2024
88 Ms. Ewa Budzowska Warszawa kwi 28, 2024
87 Mr. Tomasz Szeligowski Płock Kancelaria Restrukturyzacyjna Szeligowski kwi 26, 2024
86 Ms. Ewelina Bucholc-Wójcik Warszawa kwi 26, 2024
85 Ms. Anna Sularz Gdynia kwi 25, 2024
84 Mr. Andrzej Kopeć Gdańsk TKW Kancelaria Radców Prawnych Sp. P. kwi 24, 2024
83 Mr. Michał Dudziński Warszawa kwi 24, 2024
82 Mr. Marek Legutko Piekary Doradca restrukturyzacyjny, radca prawny kwi 24, 2024
81 Mr. Piotr Kempiński Poznań kwi 24, 2024
80 Mr. Przemysław Pawlik Sopot Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Przemysław Pawlik kwi 24, 2024
79 Mr. Tomasz Olejek Warszawa Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie kwi 23, 2024
78 Mrs. Agnieszka Lenarczyk Bełchatów kwi 22, 2024
77 Dr. Michal Król Katowice kwi 19, 2024
76 Mr. Radosław Musielak Żory kwi 19, 2024
75 Mr. Rafał Kołeczek Mikołów kwi 19, 2024
74 Mr. Arkadiusz Kurasz Mikołów kwi 19, 2024
73 Mr. Hubert Zieliński Poznań kwi 18, 2024
72 Mr. Patryk Chodkowski Toruń Kancelaria Prawna Patryk Chodkowski kwi 17, 2024
71 Ms. Paulina Kolowca Warszawa kwi 16, 2024
70 Mr. Przemysław Maluha Warszawa kwi 16, 2024
69 Mr. Adam Kaczor Kraków KPR Kancelaria Restrukturyzacyjna Sp. z o.o. kwi 16, 2024
68 Ms. Monika Bukowska Tychy kwi 15, 2024
67 Ms. Joanna Jutrzenka Trzebiatowska Kraków Joanna Jutrzenka Trzebiatowska Kancelaria Radcy Prawnego kwi 14, 2024
66 Mrs. Marzena Zalewska Warszawa kwi 12, 2024
65 Mr. Jan Hambura Warszawa Hambura Sp. z o.o. / Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie kwi 12, 2024
64 Ms. Katarzyna Kostępska Kraków Kubas, Kos, Gałkowski - Adwokaci sp.k. kwi 12, 2024
63 Mr. Mariusz Łabęcki Aleksandrów Łódzki Doradca restrukturyzacyjny kwi 12, 2024
62 Mr. Wojciech Piłat Warszawa kwi 12, 2024
61 Mr. Tomasz Zieliński Katowice kwi 12, 2024
60 Mr. Szymon Stasiński Białystok Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Restrukturyzacyjnego Szymon Stasiński kwi 12, 2024
59 Ms. Magdalena Zdanowska Warszawa kwi 12, 2024
58 Mr. Maciej Knopek Kraków, Grzegórzki Tatara i Wspólnicy kwi 12, 2024
57 Mr. Adam Giedrojć Suwałki kwi 12, 2024
56 Ms. Marcelina Filipczak Warszawa kwi 11, 2024
55 Ms. Martyna Jędraszka-Stankiewicz Warszawa kwi 11, 2024
54 Ms. Agata Duda-Bieniek Warszawa kwi 10, 2024
53 Ms. Wiktor Danielak Warszawa Danielak i Wspólnicy sp.k., Danielak Stawikowski Restrukturyzacje sp. z o.o. kwi 10, 2024
52 Mr. Sebastian Maciejczyk Warszawa Danielak i Wspólnicy sp.k., Danielak Stawikowski Restrukturyzacje sp. z o.o. kwi 10, 2024
51 Ms. Natalia Powalska-Matulewicz Sopot kwi 10, 2024
50 Mr. Sławomir Antonik Warszawa kwi 09, 2024
49 Mr. Jarosław Horobiowski Wrocław Instytut Allerhanda; WSA we Wrocławiu kwi 05, 2024
48 Mrs. Anna Prymas Katowice kwi 03, 2024
47 Mrs. Natalia Leszczyńska Szczecin mar 31, 2024
46 Mr. Radomir Szaraniec Kraków Insolventio Szaraniec Sobota S.A. mar 30, 2024
45 Ms. Małgorzata Cender Warszawa mar 29, 2024
44 Mr. Szymon Chmura Gdańsk Kancelaria Restrukturyzacyjna Krzysztof Lipiński mar 29, 2024
43 Mr. Pawel Janda Rzeszow mar 29, 2024
42 Ms. Rafał Adamus Gliwice Uniwersytet Opolski mar 29, 2024

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.