Petycja

List Otwarty

STANOWISKO inso – sekcji prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego Instytutu Allerhanda w sprawie występujących nadużyć w procedurach restrukturyzacyjnych i upadłościowych Wraz z propozycją rozwiązania problemu

 

Instytut Allerhanda - Sekcja Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego (INSO) wyraża głębokie zaniepokojenie obserwowanym na rynku trendem nieetycznych i niezgodnych z prawem praktyk nadużywania instytucji restrukturyzacji. Szczególnie niepokojące jest to, że najczęściej nadużywane jest postępowanie o zatwierdzenie układu, które umożliwia dłużnikowi ochronę przed egzekucją. Zauważamy również niepokojące tendencje do nadużywania instytucji upadłości konsumenckiej, poprzez składanie obietnic łatwego oddłużenia i perspektyw bezproblemowego i krótkiego postępowania, które pozwala na uwolnienie się od długów.

Szczególne zaniepokojenie wzbudza występowanie na rynku pseudo kancelarii prawnych bądź restrukturyzacyjnych, które w zamian za bardzo wysoki poziom wynagrodzenia w ramach nasilonych kampanii marketingowych oferują znaczące oddłużenie (nawet 50%) przy zastosowaniu postępowania restrukturyzacyjnego bądź całkowite umorzenie długów poprzez upadłość konsumencką.

Ze szczególnym ubolewaniem odnotowujemy, iż część doradców restrukturyzacyjnych uczestniczy w tym procederze, przyjmując zlecenia poprowadzenia postępowań restrukturyzacyjnych, w szczególności postępowania o zatwierdzenie układu, które w oczywisty sposób ukierunkowane są na pokrzywdzenie wierzycieli oraz nie licują z etyką zawodu doradcy restrukturyzacyjnego.

W efekcie obserwujemy rosnącą liczbę postępowań restrukturyzacyjnych, a często także wniosków o zatwierdzenie układu, pomimo braku rzeczywistych podstaw do ich złożenia. Niektórzy spośród doradców restrukturyzacyjnych – których udział w postępowaniu jest konieczny – proponują lub wręcz reklamują swoje usługi jako „danie oddechu od komorników” czy też – niepoparte jakąkolwiek szczegółową analizą sytuacji dłużnika obietnice „redukcji zadłużenia” czy też „zmniejszenia rat kredytów”.

Jednocześnie wydziały restrukturyzacji i upadłości w sądach rejonowych zasypywane są dużą ilością wniosków o zatwierdzenie układu, niemających podstaw merytorycznych do ich pozytywnego rozpatrzenia. Znacząco wydłuża to czas niezbędny na ich rozpatrzenie co negatywnie przyczynia się do efektywności postępowań restrukturyzacyjnych.

Ewidentnym motywem stosowania tego procederu jest jedynie wydłużenie okresu ochrony przeciwegzekucyjnej z jednoczesnym wprowadzeniem dłużników w błąd co do możliwości skutecznego ich oddłużenia. Działania te należy zatem jednoznacznie odczytywać jako niezgodne z przepisami prawa i prowadzące do pokrzywdzenia wierzycieli.

Tego typu praktyki powodują, że inni uczestnicy rynku, a w tym dłużnicy, mogą odnieść mylne wrażenie, jakoby restrukturyzacja zawsze się udawała – wystarczy przecież ją rozpocząć poprzez uruchamiane internetowo postępowanie, bez dalszego zainteresowania swoją sytuacją finansową czy przyczynami kłopotów finansowych.

Powyższy klimat prowadzi także do spadku zaufania do doradców restrukturyzacyjnych jako grupy zawodowej oraz również do Sądów, jako organów, które potwierdzają tego typu nadużycia, lub poprzez stosunkowo długie rozpoznawanie spraw z uwagi na ich liczbę – do petryfikacji stanu braku możliwości prowadzenia postępowań egzekucyjnych.

Owe niepokojące sygnały mogłyby zostać w naszej ocenie wyeliminowane, poprzez powołanie formalnego samorządu zawodowego, który mógłby egzekwować odpowiedzialność dyscyplinarną swoich członków. Choć nie jest to jedyne remedium, to jednak wydaje się, że możliwe sankcje zniechęciłyby potencjalnych doradców przed angażowaniem się w nierzetelne doradztwo.

Jednocześnie, Sekcja INSO Instytutu Allerhanda zwraca się z apelem do wszystkich doradców restrukturyzacyjnych o powstrzymanie się od uczestnictwa w opisywanym procederze oraz o szczególną rozwagę przy podejmowaniu decyzji o możliwości obwieszczenia dnia układowego w postępowaniu o zatwierdzenie układu.

Jest to tym bardziej zasadne, iż Sądy mają w aktualnym stanie prawnym skromne możliwości oraz instytucje i narzędzia, aby tego rodzaju nagannym praktykom przeciwdziałać.

Dodatkowo, w ocenie Sekcji INSO niezbędnym jest uruchomienie kampanii społecznej obnażającej i piętnującej pseudo restrukturyzacje bądź upadłości z jednoczesnym informowaniem uczestników rynku o rzeczywistych uwarunkowaniach niezbędnych do przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji przedsiębiorstw lub upadłości.

Sekcja INSO deklaruje również udzielanie wsparcia podmiotom poszkodowanym poprzez nieodpłatne świadczenie porad zmierzających do wystąpienia z roszczeniami odszkodowawczymi bądź kierowaniem zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa. W nieodległej perspektywie uruchomimy dedykowany sposób komunikacji dla wszystkich osób pokrzywdzonych.

Kancelarie restrukturyzacyjne oraz prawne zainteresowane wsparciem pro bono osób pokrzywdzonych, prosimy o kontakt celem uzgodnienia możliwej formy współpracy. Zgłoszenia prosimy kierować pod adres sekcja@inso.org.pl

Zachęcamy do poparcia powyższego Stanowiska, przez wszystkie osoby i podmioty zainteresowane prawidłowym funkcjonowaniem rynku restrukturyzacji i upadłości oraz poprawą efektywności tych postępowań. Udzielenie poparcia jest możliwe na naszej stronie internetowej inso.org.pl

Prezydium Sekcji INSO Sędzia dr Piotr Stanisławiszyn – Przewodniczący r.pr. k.d.r. Karol Tatara – Wiceprzewodniczący ds. Legislacji r.pr. Paweł Kuglarz – Wiceprzewodniczący ds. Międzynarodowych k.d.r. Marcin Kubiczek – Wiceprzewodniczący ds. Edukacji i Szkoleń adw. d.r. Magdalena Pyzik-Waląg, LL.M. – Wiceprzewodnicząca ds. Relacji z Instytucjami Finansowymi Tomasz Musiał – Członek Prezydium Mariusz Grajda – Członek Prezydium k.d.r. Bartosz Sokół – Członek Prezydium dr d.r. Ivan Smanio – Członek Prezydium dor. pod. d.r. Radomir Szaraniec – Skarbnik Mateusz Kaliński, LL.M. – Sekretarz

Podpisz petycję

 

STANOWISKO inso – sekcji prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego Instytutu Allerhanda w sprawie występujących nadużyć w procedurach restrukturyzacyjnych i upadłościowych Wraz z propozycją rozwiązania problemu

71 podpisy

Podpisy

Najnowsze podpisy
71 Ms. Paulina Kolowca Warszawa kwi 16, 2024
70 Mr. Przemysław Maluha Warszawa kwi 16, 2024
69 Mr. Adam Kaczor Kraków KPR Kancelaria Restrukturyzacyjna Sp. z o.o. kwi 16, 2024
68 Ms. Monika Bukowska Tychy kwi 15, 2024
67 Ms. Joanna Jutrzenka Trzebiatowska Kraków Joanna Jutrzenka Trzebiatowska Kancelaria Radcy Prawnego kwi 14, 2024
66 Mrs. Marzena Zalewska Warszawa kwi 12, 2024
65 Mr. Jan Hambura Warszawa Hambura Sp. z o.o. / Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie kwi 12, 2024
64 Ms. Katarzyna Kostępska Kraków Kubas, Kos, Gałkowski - Adwokaci sp.k. kwi 12, 2024
63 Mr. Mariusz Łabęcki Aleksandrów Łódzki Doradca restrukturyzacyjny kwi 12, 2024
62 Mr. Wojciech Piłat Warszawa kwi 12, 2024
61 Mr. Tomasz Zieliński Katowice kwi 12, 2024
60 Mr. Szymon Stasiński Białystok Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Restrukturyzacyjnego Szymon Stasiński kwi 12, 2024
59 Ms. Magdalena Zdanowska Warszawa kwi 12, 2024
58 Mr. Maciej Knopek Kraków, Grzegórzki Tatara i Wspólnicy kwi 12, 2024
57 Mr. Adam Giedrojć Suwałki kwi 12, 2024
56 Ms. Marcelina Filipczak Warszawa kwi 11, 2024
55 Ms. Martyna Jędraszka-Stankiewicz Warszawa kwi 11, 2024
54 Ms. Agata Duda-Bieniek Warszawa kwi 10, 2024
53 Ms. Wiktor Danielak Warszawa Danielak i Wspólnicy sp.k., Danielak Stawikowski Restrukturyzacje sp. z o.o. kwi 10, 2024
52 Mr. Sebastian Maciejczyk Warszawa Danielak i Wspólnicy sp.k., Danielak Stawikowski Restrukturyzacje sp. z o.o. kwi 10, 2024
51 Ms. Natalia Powalska-Matulewicz Sopot kwi 10, 2024
50 Mr. Sławomir Antonik Warszawa kwi 09, 2024
49 Mr. Jarosław Horobiowski Wrocław Instytut Allerhanda; WSA we Wrocławiu kwi 05, 2024
48 Mrs. Anna Prymas Katowice kwi 03, 2024
47 Mrs. Natalia Leszczyńska Szczecin mar 31, 2024
46 Mr. Radomir Szaraniec Kraków Insolventio Szaraniec Sobota S.A. mar 30, 2024
45 Ms. Małgorzata Cender Warszawa mar 29, 2024
44 Mr. Szymon Chmura Gdańsk Kancelaria Restrukturyzacyjna Krzysztof Lipiński mar 29, 2024
43 Mr. Pawel Janda Rzeszow mar 29, 2024
42 Ms. Rafał Adamus Gliwice Uniwersytet Opolski mar 29, 2024
41 Ms. Katarzyna Pierścieniak Warszawa mar 29, 2024
40 Ms. Joanna Podczaszy Wrocław mar 28, 2024
39 Mr. Łukasz Grzechnik Warszawa SR dla m. st. Warszawy w Warszawie mar 28, 2024
38 Mr. Rafał Chybiński Wrocław Uniwersytet Opolski mar 28, 2024
37 Mrs. Aleksandra Wachocka Kluczbork Popieram petycję mar 28, 2024
36 Mr. Grzegorz Mazur Lublin Doradca restrukturyzacyjny mar 28, 2024
35 Mr. Łukasz Lipowicz Szczytniki mar 28, 2024
34 Mr. Reinhard Wróbel Opole mar 28, 2024
33 Mr. Dariusz Symula Paczków Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Restauracyjnego ACTUS mar 28, 2024
32 Mr. Janusz Płoch Kraków mar 28, 2024
31 Mr. Patryk Michalak Chorzów mar 28, 2024
30 Ms. Ivan Smanio Poznan Kidr mar 28, 2024
29 Mr. Jakub Michalak Katowice KMS Michalak Sokół mar 28, 2024
28 Mr. Marcin Walczyński Warszawa Walczyński Kancelaria Prawna mar 28, 2024
27 Ms. Radosław Rembisz Gdynia Kancelaria Restrukturyzacyjna Lex Concept Sp. z o. o. mar 28, 2024
26 Mr. Krzysztof Lipiński Gdańsk Kancelaria Restrukturyzacyjna Krzysztof Lipiński mar 28, 2024
25 Mr. Marek Szpręga Warszawa mar 28, 2024
24 Ms. Sylwia Szerenos Warszawa mar 27, 2024
23 Mr. Sławomir Grela Warszawa Continuum Restrukturyzacje sp. z o.o. mar 27, 2024
22 Mr. Paweł Kuśmierek Łódź mar 27, 2024

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.